ul. Przemysłowa 5

59-700 Bolesławiec

+48 668 627 144

Wsparcie klientów

Pon - Pt: 9:00 - 17:30

Jesteśmy dyspozycyjni

 Polityka prywatności i plików cookies dla witryn www

Polityka prywatności obowiązująca w Vilsait Sp. z o.o.

Korzystając z usług naszej Spółki oraz podmiotów powiązanych, jak i podmiotów zależnych osobowo lub kapitałowo, powierzasz nam swoje dane osobowe. W ramach poszczególnych usług informacje te powierzasz także naszym Zaufanym partnerom, z którymi blisko i bezpośrednio współpracujemy.

Polityka prywatności definiuje jakie dane osobowe zbieramy, w jakim celu, kto jest ich Administratorem oraz jakie są Twoje prawa.

 

Dane osobowe

Przetwarzaniu podlegają dane, które przekazujesz Spółce Vilsait(Administratorowi) w ramach korzystania z naszych usług. Są to dane niezbędne do tworzenia kont użytkowników –logowania tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, którą reprezentujesz. Wszelkie formularze kontaktowe wiążą się z przetwarzaniem podanych danych. Przetwarzaniu podlegają także dane zbierane przez tzw. pliki cookies (pliki tekstowe/alfanumeryczne umieszczane na urządzeniach końcowych).

Przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę Vilsaitodbywa się zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Vilsait Sp. z o.o. informuje, że przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia ich z naszej bazy, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia roszczeń.

 

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych jest Spółka Vilsait Sp. z o.o. Przemysłowa5, 59-700Bolesławiec, KRS 0000750828, REGON 381450446, NIP 8842794128oraz Zaufani partnerzy odpowiednio.

 

Zaufani partnerzy:

Google LLC –dane przekazywane w celu realizacji usługi, w celach statystycznych i marketingowych (w tym do profilowania).

Freshmail Sp. z o.o. –dane przekazywane w realizacji usługi (wysyłka informacji drogą elektroniczną poprzez system Freshmail).

InterLAN Sp. z o. o. Sp k. –dane przekazywane w celu realizacji usługi na linii Vilsait–użytkownik.

Facebook, Inc. –dane przekazywane w celach marketingowych (w tym do profilowania) i statystycznych.

LinkedIn –dane przekazywane w celach marketingowych (w tym do profilowania) i statystycznych.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi IT na rzecz Spółki Vilsaitoraz przekazane organom uprawnionym przepisami prawa powszechnie

W zakresie przekazywania podmiotom zewnętrznym danych osobowych, Administrator zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, np. w zakresie aktualnej umowy powierzenia przetwarzania.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych jest realizowanie i udoskonalanie usług Spółki Vilsait Sp. z o.o. wykonanie umów zawieranych przez Spółkę, marketing zarówno własny, jak i zewnętrzny, również poprzez analizowanie i profilowanie (automatyzację).

Podstawa prawna to art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane przetwarzane są gdy:

  1. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
  2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  4. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.
  5. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorom.
  6. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

Dane osobowe przetwarzamy do zakończenia realizacji celu, dla którego są zbierane, do wycofania lub wygaśnięcia zgody przy braku innego umocowania w prawie do przetwarzania, do złożenia skutecznego sprzeciwu, do zmiany celu przetwarzania.

Przetwarzanie danych osobowych obowiązkowych jest wymagane dla realizacji celu przetwarzania. Przetwarzanie w celu marketingowym jest zawsze dobrowolne i wymaga Twojej jednoznacznej zgody.

 

Twoje prawa

Vilsait Sp. z o.o. informuje, że przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia ich z naszej bazy, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie jest możliwa realizacjaprawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych skontaktuj się z nami poprzez adres poczty elektronicznej: iod_v@crusar.eu[Inspektor ochrony danych]

 

Cookies

Cookies, czyli „ciasteczka” wykorzystywane są na portalach Spółki Vilsait Sp. z o.o. w celu zapamiętywania preferencji użytkowników –w tym dla autouzupełniania  formularzy, ale także w celach analitycznych i reklamowych. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP urządzenia końcowego, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane przez Vilsait Sp. z o.o. i Zaufanych partnerów.

 

Jakich plików „cookies” używamy?

Niezbędne do realizacji usług. Czyli takie, które są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.

Funkcjonalne. Służą poprawie funkcjonalności strony internetowej. W tym statystyczne.

Sesyjne (session cookies) –kasowane po zamknięciu przeglądarki internetowej lub wylogowaniu.

Stałe (persistent cookies) -nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu

ważności, w zależności od ustawień.

Własne (first party cookies) –umieszczone na stronach przez Vilsait.

Zewnętrzne (third-party cookies) -umieszczane na stronach przez podmioty inne niż Crusar patrz: Zaufani partnerzy.

Każdy użytkownik może samodzielnie określać preferencje i zasady korzystania z ciasteczek (a nawet całkowicie wyłączyć ich obsługę, zapisywanie) w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Vilsait Sp. z o.o. respektuje i chroni prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych symboli i znaków towarowych.

 

Klauzula informacyjna na naszych witrynach www

“Strona korzysta z plików cookies w celu zbierania anonimowych statystyk. Możesz określić warunkiprzechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Wyrażasz zgodę na użycie naszych cookies, jeżeli kontynuujesz używanie naszej witryny.”

 

Zgoda na przetwarzanie gromadzonych za pośrednictwem witryn www danych (pop-up)

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę Vilsait Sp. z o.o.  z siedzibą w Bolesławcu, ul. Przemysłowa 5, 59-700 Bolesławiec, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji usług świadczonych przez Spółkę zgodnie z polityką prywatności (dostępną pod adresem vilsait.com/polityka-prywatnosci), zrozporządzeniemParlamentuEuropejskiegoiRady(UE) 2016/679z27.04.2016r.wsprawie ochronyosóbfizycznychwzwiązkuzprzetwarzaniemdanychosobowychiwsprawieswobodnegoprzepływuZałącznik .

 

takich danychorazuchylenia dyrektywy95/46/WE(ogólne rozporządzenieo ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Zgodnie zrozporządzeniemParlamentuEuropejskiegoiRady(UE) 2016/679z27.04.2016r.w sprawie ochronyosóbfizycznychwzwiązkuzprzetwarzaniemdanychosobowychiwsprawieswobodnegoprzepływu takich danychorazuchylenia dyrektywy95/46/WE(ogólne rozporządzenieoochronie danych)informujemy, iż wsprawie dotyczącejgromadzeniadanych osobowych wzwiązkuzwyrażoną zgodąadministratorem danych osobowych jest Vilsait Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcuprzy ul. Przemysłowej5, 59-700Bolesławiec.”

 

Klauzule rekrutacyjne

Zgoda na przetwarzanie danych

Poprzez użycie przycisku ‚Wyślij’ wyrażana jest jednoznaczna i dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, przez Vilsait Sp. z o.o. z siedzibą 59-700 Bolesławiec, ul. Przemysłowa5, zarejestrowaną w Rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr:0000750828, nadane NIP: 8842794128, Regon: 381450446w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Vilsait Sp. z o.o. przetwarza ww. dane osobowe w powyższym celu przez okres: 3 miesięcy, a w przypadku zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres: 5 miesięcy.

Vilsait Sp. z o.o. może przekazać ww. dane osobowe Partnerom –podmiotom zlecającym przeprowadzenie rekrutacji, dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług informatycznych –hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Zgoda jest równoznaczna z przetwarzaniem przezVilsait Sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które niezostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. Twój wizerunek, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie upoważnienia zawartego w przepisach prawa obowiązującego. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w zgłoszeniu.

W każdym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na adres: iod_v@crusar.eu, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Osoba przekazująca nam dane osobowe ma zapewnione prawa do: żądania od nas dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawado wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO), do niepodlegania automatyzacji.

Zgoda na przyszłe rekrutacjeZałącznik .

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę Vilsaitmoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.